CARL-CHRISTIAN GRYTHE HOFF AS

Forretningsadresse:

Bredsgården 1

Bryggen

5003 Bergen

Advokat Carl-Christian Grythe Hoff

Advokat Carl-Christian Grythe Hoff har juridisk embetseksamen fra Universitet i Bergen og ble uteksaminert der i 2003. Advokat Hoff har ved siden av sin embetseksamen bakgrunn i arbeid ved NATO sin militære base i Belgia, opphold ved  FN sitt hovedkvarter i New York . Han har også studert internasjonal juss v/Universitetet Aix/Marseille i Frankrike. Advokat Hoff snakker både engelsk og fransk flytende, noe som er positivt også i virke som advokat.

 

Siden 2005 har advokat Hoff hatt advokatbevilling og han har i løpet av 17 år opparbeidet seg meget god kompetanse og erfaring innen følgende fagområder.

 

 • Strafferett
 • Straffeprosess
 • Bistandsadvokat
 • Barnevernrett
 • Familierett
 • Psykisk helsevernrett
 • Fri rettshjelp

E-post: ccgh@cc-hoff.no  Mobil/SMS: 416 48 725

Advokat Mads Falck Berven

Mads Falck Berven har juridisk embetseksamen fra UIB, og advokatbevilling fra 2016. Som spesialfelt har Berven:


 • Strafferett
 • Straffeprosess
 • Bistandsadvokat
 • Psykisk helsevernrett.
 • Barnevernrett
 • Fri rettshjelp

E-post: mb@cc-hoff.no  Mobil/SMS: 997 92 186

Publisert: 17. januar 2021  Sist Oppdatert: 18. januar 2021